Unser Team

Kirchenrat Dr. Ernst Michael Dörrfuß

Kirchenrat Dr. Ernst Michael Dörrfuß
Leitung des Pastoralkollegs
(T) +49 7125 9499-71
(F) +49 7125 9499-80
ErnstMichael.Doerrfussdontospamme@gowaway.pastoralkolleg-wue.de

 

 

 

Pfarrer Johannes Gruner

Pfarrer Johannes Gruner
Studienleiter
(T) +49 7125 9499-72
johannes.grunerdontospamme@gowaway.pastoralkolleg-wue.de

Pfarrerin Susanne Joos

Pfarrerin Susanne Joos
Pastoralpsychologische Referentin
(T) +49 7125 - 9499-72
Susanne.Joosdontospamme@gowaway.pastoralkolleg-wue.de

Monika Wahl

Monika Wahl
Sekretariat
(T) +49 7125 9499-70
(F) +49 7125 9499-80
sekretariatdontospamme@gowaway.pastoralkolleg-wue.de

 

 

 

 

 

 

 

Pastoralkolleg der Evang. Landeskirche in Württemberg
Bismarckstr. 12  |  72574 Bad Urach
(T) +49 7125 9499-70  |  (F) +49 7125 9499-80

Pastoralkollegdontospamme@gowaway.elk-wue.de  |  www.pastoralkolleg.elk-wue.de